Archiwalia par. Charłupia Mała

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Materiały dotyczące historii Sanktuarium 1937-1998 0,5 polski 51028/1
2. Kwestionariusz do kartoteki i krótki rys historyczny wraz ze zdjęciami 1912-1957 0,5 polski 51028/2