Archiwalia par. Brudzew Kolski

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta Urzędu Municypalnego m. Brudzewa dot. budynków i napraw kościołów i cmentarzy 1820-1892 1,5 cm polski  2 51022/1
2. Informacje o ślubach 1884-1888 9 k polski 51022/2
3. Akta Urzędu Municypalnego m. Brudzewa dot. składek ogniowych 1820-1841 45 k polski 3 51022/3
4. Akta Urzędu Municypalnego m. Brudzewa dot. opisów zabudowań kościelnych 1847-1857 2 cm polski  4 51022/4
5. Rachunek funduszu pokładnego 1846-1849 2 cm polski 10 51022/5
6. Rachunek funduszu pokładnego 1850-1852 2 cm polski  11 51022/6
7. Rachunek funduszu pokładnego 1854 0,5 cm polski 12 51022/7
8. Rachunek funduszu pokładnego 1855 0,5 cm polski 13 51022/8
9. Rachunek funduszu pokładnego 1856 0,5 cm polski 14 51022/9
10. Rachunek funduszu pokładnego – dowody 1858 0,5 cm polski 15 51022/10
11. Rachunek funduszu pokładnego 1859 0,5 cm polski 16 51022/11
12. Zarządzenia władzy duchownej oraz Dyspensy ślubne 1831-1844 1 cm polski, łaciński  27 51022/12
13. Nauki przedmałżeńskie 1885-1888 0,5 cm polski 26 51022/13
14. Wykaz osób na robotach i listy do ks. Proboszcza 1928-1930 27 k polski 24 51022/14
15. Wykaz dzieci do Pierwszej Spowiedzi 1885-1887 0,5 cm polski 25 51022/15
16. Księga przychodów i rozchodów wraz z pokwitowaniami 1855-1915 1 cm polski, rosyjski 23 51022/16
17. Rachunek funduszu pokładnego 1860 2,5 cm polski 17 51022/17
18. Dowody wypisanych aktów urodzonych, intercyzy i odezwy urzędowe 1924-1927 23 k polski,

łaciński, niemiecki

18 51022/18
19. Korespondencja urzędowa 1927-1930 20 k polski 19 51022/19
20. Rozliczenie kosztu dzwonu 1928-1929 5 k polski 20 51022/20
21. Korespondencja z władzą duchowną 1920-1930 89 k polski 21 51022/21
22. Zarządzenia władz administracyjnych i składki parafian 1866-1867 50 k polski 22 51022/22
23. Katalog Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Św. Franciszka i wydatki kościoła 1917-1921 5 cm polski 28 51022/23
24. Księga Bractwa św. Mikołaja 1870-1888 14 k polski 29 51022/24
25. Księga Arcybractwa Różańca Św. 1888-1907 3 cm polski 30 51022/25