Archiwalia par. Brąszewice

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Fotografia kościoła 1933 1 szt. polski,  510169