Archiwalia par. Bobrowniki

Lp.

Nazwa jednostki

Daty graniczne

Ilość kart 

Język

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

1.

Akta dekanatu lipnowskiego dotyczące kościoła parafialnego w Bobrownikach

1829-1906

43

polski, rosyjski

1

510121