Archiwalia par. Bądkowo

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Wizytacje, inwentarze 1722-1818 62 Polski, łaciński 1 51051
2. Spis funduszów i przychodów rocznych  do plebanii Bądków należących 1820 10 polski 51052
3. Zwój Pisma Świętego 1 hebrajski 51053