ZASÓB ARCHIWUM

Kliknij żądany temat aby uzyskać informacje o zawartości zasobu
 1. Akta działalności biskupów kujawsko-pomorskich
 2. Akta działalności biskupów-sufraganów włocławskich
 3. Akta wizytacji kanonicznych diecezji kujawsko-pomorskiej
 4. Akta wizytacji kanonicznych diecezji kujawsko-kaliskiej
 5. Dobra biskupów kujawsko-pomorskich
 6. Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego
 7. Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego – akta personalne diecezji kujawsko-kaliskiej
 8. Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego – zasób kaliski
 9. Akta Konsystorza Foralnego Kaliskiego – materiały z Włocławka
 10. Akta Kapituły Katedralnej Włocławskiej
 11. Akta Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – ogólne
 12. Akta Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – akta parafii
 13. Akta Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – akta personalne
 14. Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej
 15. Akta parafialne
 16. Akta bractw i stowarzyszeń diecezji kujawsko-kaliskiej i włocławskiej
 17. Akta zakonów
 18. Akta szkół
 19. Spuścizny
 20. Dokumenty samoistne
 21. Kopiariusze
 22. Albumy
 23. Mapy, projekty, plansze, fotografie
 24. Ordery, odznaczenia, medale i inne kolekcje
 25. Mikrofilmy, płyty CD i DVD
 26. Prace dyplomowe
 27. Biblioteka podręczna
 28. Akta różne
 29. Akta obce
 30. Akta archidiecezji gnieźnieńskiej
 31. Akta kapituł obcych
 32. Dublety