UDOSTĘPNIANIE ZASOBU

   

W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku nieodpłatnie udostępnia się zasadniczo wszystkie zgromadzone w nim zespoły dokumentów – za wyjątkiem akt personalnych duchownych, które mogą być udostępniane dopiero po upływie 50 lat od śmierci duchownego. Większość zasobu archiwum jest zmikrofilmowana lub zdigitalizowana, dlatego z reguły nie udostępnia się oryginałów. Przed rozpoczęciem pracy w pracowni archiwum należy się zapoznać z Regulaminem Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
W przypadku pisania pracy naukowej prosimy o pobranie i wypełnienie formularza, który najlepiej dostarczyć do Archiwum przed podjęciem badań nad zasobem.
Kliknij aby pobrać formularz w formacie DOC (Word) lub PDF (Acrobat Reader).