PUBLIKACJE

Jednym z głównych zadań Archiwum jest prowadzenie własnych prac badawczych, ogniskujących się wokół szeroko pojętej historii diecezji włocławskiej. Oto niektóre publikacje z ostatnich lat, pomocne w realizacji tego zadania (ze szczególnym uwzględnieniem tych, które promują naszą Instytucję - na przykład poprzez edycję źródeł, stanowiących zasób Archiwum Diecezjalnego we Włocławku).

2015
Gmurczyk Z., Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968), Włocławek 2015

2014
Kujawski W., Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonaty: kruszwicki i włocławski, Włocławek 2014
Gmurczyk Z., Archiwum Diecezjalne we Włocławku jako warsztat pracy dla historyka. Przyczynek do monografii instytucji, "Studia Włocławskie", 16(2014), s. 297-304

2013
Iwańska-Cieślik B., Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013
Początki stowarzyszania się katolickiej młodzieży we Włocławku w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (do 1925 r.), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 28(2013), s. 77-98.

2012
Epitafia i płyty nagrobne Katedry Włocławskiej, red. S. Waszczyński, S. Czyżniak, A. Kurzępa, J. Nowierski, Włocławek 2012
Charyzmat i zadanie. Stulecie utworzenia Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy 1911-2011, Włocławek 2012

2011
Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławek 2011
Rocznik diecezji włocławskiej 2011, Włocławek 2011
Dom Księży Emerytów w Ciechocinku za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968), „Studia Włocławskie”, 13(2011), s. 238-247.
Gmurczyk Z., Działalność biskupa Antoniego Pawłowskiego w diecezji włocławskiej w latach 1953-1968, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 26(2011), s. 89-122.
Frątczak w., Niemysłów. Miasto czy wieś. Monografia parafii do 1914 r., Włocławek 2011

2010
Dębiński J., Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939, Toruń 2010
Budkiewicz M., Brzeźno. Zarys dziejów miejscowości i parafii, Brzeźno 2010
Budkiewicz M., Kołtuniak J., Kościół i parafia Wszystkich Świętych w Wąsoszach, Wąsosze 2010
Różański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010

2009
„Ateneum Kapłańskie” 1909-2009, red. K. Rulka, Włocławek 2009
Grzesiak K., Relacje państwo-Kościół katolicki na terenie diecezji włocławskiej w latach 1945-1989, Toruń 2009
Olejnik S., Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika, Wrocław 2009
Poniński A., Aparat bezpieczeństwa wobec włocławskiej kurii diecezjalnej (na przykładzie działań wobec biskupa Antoniego Pawłowskiego w latach 1951-1968), w: Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009, s. 388-409

2008
Frątczak W., Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej, Włocławek 2008
Dzieje diecezji włocławskiej, t. 1: Średniowiecze, red. A. Radzimiński, Włocławek 2008

2004
Poniński A., Represje wobec duchowieństwa i sióstr zakonnych w diecezji włocławskiej w latach 1945-1956, w: Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989, red. A. Grześkowiak, Lublin 2004, s. 337-382

2003
Morawski M., Monografia Włocławka, Włocławek 1933 [reprint 2003]

2001
Dębiński J., Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński (1883-1951). Życie i działalność, Toruń 2001
Rulka K., Kościół w życiu miasta, w: Włocławek. Dzieje miasta, t. 2, 1918-1998, red. J. Staszewski, Włocławek 2001, s. 687-715


Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników posiada do nabycia nastepujace pozycje opisujące historię naszej diecezji:
Rocznik diecezji włocławskiej 2011
Kujawski W., Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonaty: kruszwicki i włocławski
Charyzmat i zadanie. Stulecie utworzenia Stowarzyszenia Kobiet wspólnej Pracy 1911-2011, red. B. Kopeć
Frątczak W., Niemysłów. Miasto czy wieś...
Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska...
Frątczak W., Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej...

Więcej informacji o Wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników, mozliwości zakupów w/w pozycji oraz róznych innych pod adresem: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników..