PRACOWNICY ARCHIWUM


Dyrektor:
 
Ks. dr Zbigniew Gmurczyk
 


    Urodził się 01.02.1978 r. w Piotrkowie Kujawskim. W 1997 r. wstąpił do WSD we Włocławku, które ukończył przyjęciem święceń kapłańskich 07.06.2003 r.
    Pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Russocicach.
    W 2012 r. ukończył studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pisząc pracę doktorską „Kościół włocławski w rzeczywistości PRL-u za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968).”
    Od 2012 r. pracuje w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.
Z dniem 1 lipca 2013 r. objął funkcję dyrektora placówki.