ARCHIWUM DIECEZJALNE
WE WŁOCŁAWKU

Wystawa w Muzeum Diecezjalnym na zakończenie realizacji zadania pn. „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej - źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

Szczegóły tutaj.

Wybierz żądany temat z menu po lewej stronie