ZASÓB ARCHIWUM DIECEZJALNEGO WE WŁOCŁAWKU

KATALOG
Kliknij żądany temat aby uzyskać informacje o zawartości katalogu

 

Nazwa

Daty graniczne

Ilość Jednostek

Dawne Sygnatury

Nowa Sygnatura

Acta episcopalia

1148-2018

610

ABKP. Adział.…; ABSWłAdział.…; ABKP. Wiz.… ABKKal. Wiz.…; ABKP. Agosp...;AAG. Wiz....…

0…

Akta konsystorskie

1422-1945

958

ABKP. Kons.…;
ADKKal. pers.…;
 AKGKal.…

1…

Akta Sądu Kościelnego we Włocławku

1919-1988

2434

brak

2…

Akta kapituł

1435-1988

436

AKap., og.…;
AKap., pos.…;
AKap., dobra…;
AKap., obecność…;
AKap., msze…;
AKap., aniw.…;
AKap., niższe duch.…;
AKap., gosp.…;
AKap., różne…;
AKap. Chocz.…;
AKap. Kal.…;
AKapKurzel.…;
AKapŁęcz.…;
AKapSier.…;
AKapUniej.…;
AKapWolb.…;
AKapŻmudz.…

3…

Akta Kurii Diecezjalnej we Włocławku

1818-1998

1242

AKDWł., og.…;
AKDWłpar.…;
AKDWłpar. II;
AKDWł., zak.;
AKDWłpers.…;
AKDWłpers. II;
AKDWłpers. III;
AKDWłpers. IV;
AKDWłpers. V

4…

Akta dekanalne i parafialne

1581-1968

481 + metrykalne

A. par.;
M. ochrzcz.;
M. zaśl.;
M. zm.

5…

Dokumenty samoistne i kopiariusze

1136-1978

3553

Dokument…;
Dok.…;
Kop.…

6…

Inne

1273-1988

1422

Zak.…;
 A. Sem.…;
AGJDług.…;
ANSDWł.…;
BpAP…;
BpFK…;
KsJPG; KsAL…;
KsFM…;
ADWł. Różne I…;
ADWł., obce…;
AAG. Wiz.…;
AAG. Kons. Kal.…;
A. KonsŁowic.…;
A. KonsŁowic., sądowe…;
A. KonsUniej.…

7…

Kopie użytkowe

-

1758

1, 2, 3…;
1860259, 1860260…;
 
PolWlo 1, PolWlo 2…;
ABMK 3805, ABMK 3806…

8…

Biblioteka podręczna

-

-

-

9…