Archiwum Diecezjalne we Włocławku zakończyło realizację projektu pn. „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

 

 

Projekt to kontynuacja realizowanego od lat programu konserwacji najcenniejszych rękopisów ze zbiorów włocławskiego Archiwum Diecezjalnego. Tym razem były to zabytki XIII i XIV-wieczne, związane z historią Kujaw i Diecezji. W ramach zadania zakonserwowano 12 pergaminowych dokumentów z lat 1258-1262, należących do najstarszych polskich archiwaliów oraz XIV-wieczną księgę rękopiśmienną, służącą przez wieki księżom kanonikom Kapituły Katedralnej.

Diecezja Włocławska należy do najstarszych w Polsce. W wiekach średnich jej położenie geograficzne i uwarunkowania polityczne, bezpośrednia granica z Państwem Krzyżackim, spowodowały wielką rangę przypisywaną biskupstwu na Kujawach i Pomorzu. Efektem tego były liczne beneficja i przywileje nadawane biskupom kujawsko-pomorskim, którzy należeli do najważniejszych dostojników Królestwa. Zakonserwowane w ramach zadania dokumenty pergaminowe dotyczą właśnie przywilejów i zapisów majątkowych dokonywanych w połowie XIII wieku na rzecz diecezji oraz włocławskiej kapituły katedralnej.

XIV-wieczna księga rękopiśmienna to traktat Boecjusza „O pocieszeniu jakie daje filozofia” - fundamentalny tekst kultury europejskiej. Poza Biblią, to jedno z najczęściej przepisywanych, tłumaczonych, komentowanych, a później także drukowanych dzieł w średniowiecznej Europie. Rękopis z katedry należał do włocławskiej kapituły katedralnej. Kapituła powstała w połowie XII w. i już w średniowieczu posiadała wspaniałą bibliotekę. Miejscem przechowywania tego księgozbioru od początku była katedra. To tam już w XII w. były przechowywane księgi i dokumenty, a pierwsza wzmianka o archiwum pochodzi z 1238 r. Właśnie z tej historycznej biblioteki kapituły włocławskiej pochodzi rękopis w oryginalnej, XIV-wiecznej oprawie, zakonserwowany w ramach zadania.

 

Boecjusz przed konserwacją

 

Boecjusz po konserwacji

 

Dokument 26 przed konserwacją

 

Dokument  26 po konserwacji

 

Dokument 27 2przed konserwacją

 

Dokument 27 po konserwacji

Dokument 29 przed konserwacją

Dokument 29 po konserwacji

Dokument 30 przed konserwacją

Dokument 30 po konserwacji

Dokument 31 przed konserwacją

Dokument 31 po konserwacji

Dokument 32 przed konserwacją

Dokument 32 po konserwacji

Dokument 33 przed konserwacją

Dokument 33 po konserwacji

Dokument 34 przed konserwacją

Dokument 34 po konserwacji

Dokument 36 przed konserwacją

Dokument  36 po konserwacji

Dokument 37 przed konserwacją

Dokument 37 po konserwacji

Dokument 38 przed konserwacją

Dokument 38 po konserwacji

Dokument 40 przed konserwacją

Dokument 40 po konserwacji

 

Zdjęcia w dużym, znajdują się w galerii. Zapraszamy do oglądania.

Konserwację najstarszych zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych