DUBLETY DO NABYCIA
DUBLETY

    W pracach porządkowych ujawnia się wiele dubletów, przechowywanie których jest zbyteczne w naszym Archiwum.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.
„Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1907-1925
„Kronika Diecezji Włocławskiej” 1926-
Rubrycele 1945-
Schematyzmy 1949-
Poza tym posiadamy dublety niektórych powojennych organów urzędowych i schematyzmów innych diecezji w Polsce.

Oto "robocza" lista dubletów, które "ujawniły się" podczas porządkowania "Biblioteki podręcznej".

DUBLETY DO NABYCIA

Publikacje samoistne:

 

425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc i K. Rulka, Włocławek 1997, ss. 254.

[Album na zdjęcia, zdobiony, do wklejania zdjęć, pusty].

Apostolski sposób życia kapłana diecezjalnego. Statuty i duchowość Unii Apostolskiej Kleru Diecezjalnego Najświętszego Serca Jezusowego, red. P. Socha, Gorzów Wlkp. 1986, ss. 57.

Archiwa w Polsce. Informator adresowy [Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych], red. M. Konopka, Warszawa 1998, ss. 221.

Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, ss. 416.

Błogosławieni męczennicy z Osięcin, oprac. M. Kowalski, Włocławek 2000, ss. 80.

Budkiewicz M. ks., Brzeźno. Zarys dziejów miejscowości i parafii, Brzeźno 2010, ss. 236.

Cerski L. ks., Błogosławiony Bogumił Sławny Cudotwórca, Włocławek 2002, ss. 55.

Cerski L. ks., Oni wyszli z tej ziemi, Włocławek 1997, ss. 80.

Człowiek poszukuje Boga, New York 1994, ss. 384.

Czyżewski J., Obszar gminy Wierzbinek w przeszłości i teraźniejszości. Szkic monograficzny, Sompolno-Wierzbinek 1989, ss. 21.

Czyżewski J., Poczta na terenie miasta i gminy Sompolno, Sompolno 1987, ss. 18.

Czyżewski J., Świnice Warckie na przestrzeni wieków. Szkic monograficzny, Sompolno-Świnice Warckie 1988, ss. 15.

Gołębiewski M. ks., Idee mesjańskie w Psalmach, Włocławek 1996, ss. 103.

Grün A., Bydlet v domě lásky, Kostelní Vydří 2001, ss. 120.

Grün A., Cesty ke svobodě, Kostelní Vydří 1997, ss. 88.

Grün A., Každý svého anděla, Kostelní Vydří 2000, ss. 128.

Jędrzejczak M. L. s., Medaliki Matki Boskiej Częstochowskiej (ze zbioru ks. S. Librowskiego), Lublin 1978, ss. 90.

Kujawski W. ks., Aleksander Stanisław Bereśniewicz (1823-1902). Biskup kujawsko-kaliski (1883-1902), Toruń 2010, ss. 203.

Kujawski W. ks., Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny i biskup włocławski, Warszawa 1987, ss. 154.

Kujawski W. ks., Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe maryjne w diecezji włocławskiej, fragm. Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. W. M. Michalczyk, C. M. Paczkowski, Kraków-Warszawa 2013, s. 247-258.

Kujawski W., Włocławek – stolica biskupstwa, ?, s. 36-72.

Kujawski W., Włocławek w czasach nowożytnych i jego dzieje kościelne, ?, s. 219-265.

Kujawski W., Komisja Dobrego Porządku. Samorząd miejski przed i po reformie 1787 roku, ?, s. 356-381.

Lehmann L., Františekmistr a učitel modlitby, Kostelní Vydří 1998, ss. 248.

Lettera enciclica „Dives in Misericordia” del sommo pontefice Giovanni Paolo II sulla Misericordia divina, Milano 1980, ss. 63.

Lipiecka T., Najświętszy Sakrament światłem dla narodu polskiego, Wrocław 2004, ss. 272.

List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1988 roku, „Pallotinum” 1988, ss. 20.

Logos i etos polskiego olimpizmu, red. J. Lipiec, Kraków 1994, ss. 10 [broszura].

Ks. Stefan Ludwikiewicz. Świadek męczeństwa za wiarę, oprac. G. Barth, Piła 2006, ss. 19.

Pamiątka koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w Charłupi Małej Ziemi Sieradzkiej diecezji włocławskiej, oprac. W. Pogorzelski, Sieradz 1937, ss. 84 [reprint 1997].

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Erga migrantes caritas Christi. Miłość Chrystusa do migrantów. Instrukcja, Wrocław 2007, ss. 131.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, New York 1997, ss. 1662.

Refleksje nad etyką lekarską, red. K. Osińska, Warszawa 1992, ss. 192.

Studia kościelnohistoryczne, t. 1, Lublin 1977, ss. 295.

Studia kościelnohistoryczne, t. 2, Lublin 1977, ss. 282.

Synod Diecezji Włocławskiej (statuty i załączniki), Włocławek 1967, ss. 106 [mps].

Szymański Józef ks., Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. 1-2, Lublin 2010-2011, ss. 198, 269.

Wilk J., Paolo. Una vita per il Vangelo, Roma-Kraków 2009, ss. 172.

Wizerunki maryjne w regionie konińskim. Przewodnik, red. Ł. Pawlicka-Nowak, Konin 1990, ss. 31.

Wy jesteście tego świadkami (Łk 24,48). Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2010, Warszawa 2009, ss. 88 [+ broszury: XIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce 17 I 2010 r.; X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce].

 

Czasopisma:

 

 „Biuletyn Informacyjny KUL”, 7(1975).

Gmurczyk Z. ks., Dom Księży Emerytów w Ciechocinku za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968), „Studia Włocławskie”, 13(2011), s. 238-247.

„Iskra Boża”, R. 2000.

„Kronika Diecezji Włocławskiej”, 1(1945), 1-6, 9-12(1946), 1-12(1947), 1-12(1948), 1-2(1950).

Kujawski W., Źródła kościelne do dziejów zawiślańskich terenów diecezji kujawsko-pomorskiej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 14(2000), s. 225-268.

 „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej”, 1(2004).

„Magazyn Przyjaciół Radia i Telewizji TV Niepokalanów II”, 6/VIII(2001).

„Opoka. Kwartalnik Fundacji Opoka”, 3(2001).

„Studia Podlaskie”, 2(1999), 1(2000).

The Fatima Crusader”, Summer 2005.

„Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej”, 9(1989).

„Wieści Gminne. Biuletyn Gminnego Centrum Informacji”, wyd. spec.: „550 lecie kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Brudzewie”, październik 2005 r., [ksero].

„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 8(1993), 15-16(2001).

„Ziemia Święta”, 25-26(2001), 28(2001) – 29(2002).

 

Serie, katalogi, roczniki:

 

Chodyński S., Documenta historica Seminarii Wladislaviensis, Varsaviae 1897, ss. 168.

Dysponenda wydawnictw towarzystw naukowych 1945-1965, Warszawa 1967, ss. 203.

Instytut Wydawniczy PAX. Katalog ’98, nr 1, ss. 20.

Katalog Ars Christiana, Warszawa 1956, ss. 119.

Katalog Ossolineum 1967-1970, opr. W. Klubiński i J. Miś, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, ss. 348.

Katalog Ossolineum 1971, opr. M. Krasucka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, ss. 158.

Katalog Ossolineum 1972, opr. W. Klubiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, ss. 172.

Katalog wydawnictw Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Instytutu im. M. Nenckiego, Kasy im. J. Mianowskiego, Biblioteki Kórnickiej (pozostałości z lat 1844-1952), red. J. Kobuszewska, Warszawa 1966, ss. 208.

Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, red. L. Adamczuk i W. Zdaniewicz, Warszawa 1991, ss. 351.

Monumenta historica dioeceseos wladislaviensis, t. 13, Włocławek 1896, ss. 88.

Monumenta historica dioeceseos wladislaviensis, t. 14, Włocławek 1897, ss. 64.

Monumenta historica dioeceseos wladislaviensis, t. 15, Włocławek 1897, ss. 104.

Monumenta historica dioeceseos wladislaviensis, t. 16, Włocławek 1898, ss. 56.

Monumenta historica dioeceseos wladislaviensis, t. 18, Włocławek 1899, ss. 98.

Monumenta historica dioeceseos wladislaviensis, t. 20, Włocławek 1901, ss. 152.

Mujta J. S., Katalog zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Koło b. r. w., ss. 52.

Serie wydawnicze Polskiej Akademii Nauk i towarzystw naukowych. Materiał roboczy. Część pierwsza: Instytucje i placówki PAN, towarzystwa naukowe specjalistyczne, oprac. M. Dziurzyńska, Część druga: Towarzystwa naukowe ogólne, indeksy, Warszawa 1967, ss. 720.

Serie wydawnicze Polskiej Akademii Nauk i towarzystw naukowych. Materiał roboczy., Warszawa 1967, ss. 432.

Spis parafii i duchowieństwa diecezji elbląskiej. Rok 2000, red. Z. Szafrański, Elbląg 2000, ss. 351.

Sztuka Polski Środkowej. Studia. Sztuka nowożytna i nowoczesna, red. E. Kubiak, K. Stefański, P. Gryglewski, Łódź b. r. w., ss. 191.

Wissenschaftliche Neuerscheinungen im Verlag C.H.Beck. Halbjährlicher Informationsdienst 1967 Heft I, k. 17.

Wissenschaftliche Neuerscheinungen im Verlag C.H.Beck. Halbjährlicher Informationsdienst 1967 Heft II, k. 24.

Wissenschaftliche Neuerscheinungen im Verlag C.H.Beck. Halbjährlicher Informationsdienst 1968 Heft I, k. 35.

Wissenschaftliche Neuerscheinungen im Verlag C.H.Beck. Halbjährlicher Informationsdienst 1969 Heft II, k. 52.

Wissenschaftliche Neuerscheinungen im Verlag C.H.Beck ausser Jurisprudenz. Halbjährlicher Informationsdienst 1970 Heft II, k. 59.

Wissenschaftliche Neuerscheinungen im Verlag C.H.Beck ausser Jurisprudenz. Halbjährlicher Informationsdienst 1971 Heft 2, k. 54.

Wissenschaftliche Reihen und Handbücher C.H.Beck 1999/2000, k. 48.

C.H.Beck Wissenschaftliche Reihen und Handbücher 2006/2007, ss. 48.

C.H.Beck. Literatur. Sachbuch. Wissenschaft 2006/2007, ss. 160.

Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności 1817-1915, red. J. Kobuszewska, Warszawa 1965, ss. 356.

Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych, Prawniczych i Społecznych; Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Toruń 1961, ss. 24.

Wydawnictwo WAM. Katalog książki naukowej 2007, Kraków 2007, ss. 108.

 

Publikacje ks. Stanisława Librowskiego (Ośrodek ABMK):

 

Archiwum Diecezjalne we Włocławku. Dział I: Dokumenty. Seria I: Inwentarz realny. Zeszyt 1: Oryginalne dokumenty samoistne z XIII wieku, opr. S. Librowski, Lublin 1983, ss. 106.

Bibliografia adnotowana ks. prof. dra hab. Stanisława Librowskiego (W 60-lecie urodzin i 35-lecie pracy naukowej), ABMK, 30(1975), s. 321-347.

Chronologiczna bibliografia adnotowana księdza Stanisława Librowskiego z lat 1939-1983, ABMK, 47(1983), s. 363-386.

Cztery dokumenty wystawione przez arcybiskupa Jakuba w latach 1285-1298, oprac. ks. S. Librowski, ABMK, 49(1984), s. 361-367.

Jędrzejczak M. L. s., Wykaz instytucji naukowych, które weszły w posiadanie dzieła ks. prof. S. Librowskiego pt. „Katalog rubrycel i schematyzmów…”, ABMK, 29(1974), s. 301-303.

Kujawski W. ks., Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-kaliskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, ABMK, 74(2000), s. 263-413.

Kujawski W. ks., Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-pomorskiej przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (Część pierwsza), ABMK, 77(2002), s. 149-268.

Kujawski W. ks., Wykazy święconych z najstarszej księgi akt działalności biskupów włocławskich (Kurozwęckiego i Przerębskiego – lata 1496-1511), ABMK, 72(1999), s. 23-112.

Kujawski W. ks., Zabezpieczenie archiwów parafialnych na przykładzie diecezji włocławskiej, ABMK, 75(2001), s. 153-160.

Librowski S. ks., Bibliografie osobowe pracowników nauki oraz ich przygotowanie, ABMK, 36(1978), s. 5-16.

Librowski S. ks., Dwadzieścia zeszytów wykazu kwerend polihistorycznych, przeprowadzanych w archiwach i bibliotekach polskich, ABMK, t. 18, s. 159-166.

Librowski S. ks., Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, t. 2: Lata 1551-1760, Włocławek 1995, ss. 295.

Librowski S. ks., Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne, t. 5: Lata 1638-1855, Włocławek 1996, ss. 320.

Librowski S. ks., Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne, t. 6: Lata 1856-1974. Uzupełnienie z lat 1467-1799. Kopie zwykłe z lat 1236-1878, Włocławek 1997, ss. 256.

Librowski S. ks., Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne, t. 7: Indeksy do tomów 1-6, Włocławek 1999, ss. 408.

Librowski S. ks., Konferencje biskupów XVIII wieku jako instytucja zastępująca synody prowincjonalne. Część 1: Obrady w sprawach Kościoła i szczątkowa po nich dokumentacja, Lublin 1983, ss. 73.

Librowski S. ks., Konferencje biskupów XVIII wieku jako instytucja zastępująca synody prowincjonalne. Część 2: Obrady w sprawach państwa i zachowana po nich dokumentacja, Lublin 1984, ss. 177.

Librowski S. ks., Materiały do dziejów diecezji włocławskiej czasu wojny 1939-1945. Seria 1 – ogólna. Zeszyt 1, Lublin 1979, ss. 400.

Librowski S. ks., Okruchy ze skarbca kultury i nauki. Numer 1: Kwerenda Adama Naruszewicza w 1784 roku do dzieła „Historia narodu polskiego” w Archiwum Diecezji Włocławskiej, Lublin 1982, ss. 10.

Librowski S. ks., Podejmowanie i załatwianie kwerend w archiwach kościelnych, ABMK, 27(1973), s. 5-55.

Librowski S. ks., Program prac Katedry Nauk Podstawowych i Metodologii Instytutu Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nad polskimi medalami religijnymi i medalikami, ABMK, 36(1978), s. 61-78.

Librowski S. ks., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Część 1: Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Lublin 1975, ss. 664.

Librowski S. ks., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Część 3: Akta przechowywane w Częstochowie, Łodzi, Łowiczu, Pelplinie, Poznaniu i Warszawie, Lublin 1977, ss. 146.

Librowski S. ks., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Część 4: Indeks geograficzno-historyczny. Zeszyt 1: Indeks do części 1 (zasób włocławski), Lublin 1978, ss. 122.

Statuty kapituł kolegiackich dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Wstęp ogólny: Kapituły kolegiackie dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, oprac. S. Librowski, Lublin 1959, ss. 25.

Statuty kapituł kolegiackich dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Zeszyt 2: Statuty Świetnej Kapituły w Łowiczu, oprac. S. Librowski, Lublin 1983, ss. 341.

Statuty kapituły metropolitalnej w Gnieźnie. Dekrety reformacyjne i ordynacje arcybiskupów z lat 1613-1810, oprac. S. Librowski, Lublin 1980, ss. 104.