BIBLIOTEKA PODRĘCZNA
BIBLIOTEKA PODRĘCZNA

Dział

Ilość

Sygnatura

Schematyzmy

 

90…

Organa urzędowe

 

91…

Prace dyplomowe

285

92…

Czasopisma

 

93…

Serie, katalogi

 

94…

Encyklopedie

 

95…

Słowniki

 

96…

Historia

 

97…

Nauki pomocnicze historii

 

98…

Inne

 

99…