ACTA EPISCOPALIA

ACTA EPISCOPALIA

 

Nazwa

Daty graniczne

Ilość jednostek

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

Dobra biskupów kujawsko-pomorskich

1148 r. – XIX w.

90

ABKP. Agosp. 1(133), 2(134), 3(356)…

00…

Akta działalności biskupów kujawsko-pomorskich

1394-1898

81

ABKP. Adział. 1(107), 2(19), 3(20)…

01…

Akta wizytacji biskupów kujawsko-pomorskich

1269-1820

87

ABKP. Wiz. 2(24), 3(24cz), 4(68)…

02…

Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich

1602-1815

150

AAG. Wiz. 1, 2, 3…

03…

Akta wizytacji biskupów kujawsko-kaliskich

1760-1902

29

ABKKal. Wiz. 1(200), 2, 3(386)…

04…

Akta biskupów włocławskich

 

 

 

05…

Akta działalności biskupów-sufraganów włocławskich

1598-1793

12

ABSWł. Adział. 1(63cz), 2(63cz), 3(97cz)…

06…