AKTA OBCE

     Trudno powiedzieć, jakimi drogami w Archiwum Diecezjalnym znalazły się niektóre materiały niedotyczące ani diecezji, ani instytucji kościelnych na jej terenie się znajdujących.
    Możliwe, iż niektóre z nich zostały przywiezione na teren diecezji przez kapłanów obcych diecezji, których spora liczba przewinęła się przez naszą diecezję w okresie po drugiej wojnie światowej. Inne być może zawieruszyły się wśród archiwaliów włocławskich w czasie, gdy były one wywiezione podczas wojny z Włocławka. Przy rewindykacji akt włocławskich, przez nieuwagę, zostały tu przywiezione i tu pozostały.
    Najliczniej reprezentowane są akta dotyczące parafii z różnych diecezji, ale nie brak też i innego rodzaju materiałów.
    Ponieważ nie było żadnej akcji ogólnopolskiej, aby archiwalia obce rewindykować, a nawet próby zainteresowania nimi ich właścicieli najczęściej nie wywoływały oddźwięku, stąd pozostały w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku i stworzono dla nich osobny zespół akt pod nazwą „Akta obce”.
    W drugiej podserii „Akt obcych” znajdują się następujące podzespoły:
        I Akta miasta Kowala
        II Akta parafii grekokatolickiej w Kaliszu
        III Akta parafii ewangelickiej w Sompolnie
        IV Sąd pokoju w Brześciu
        V Sąd pokoju w Kaliszu
        VI Sąd pokoju w Kole
        VII Sąd pokoju w Koninie
        VIII Sąd pokoju w Kowalu
        IX Sąd pokoju w Łęczycy
        X Sąd pokoju w Radziejowie
        XI Trybunał Cywilny I Instancji woj. Kaliskiego
        XII Akta dotyczące rozgraniczenia
        XIII Akta dotyczące rodziny Łąckich
        XIV Komisarz Wojewódzki (kaliski) delegowany w obwód koniński
        XV Sąd Policji Prostej we Włocławku
        XVI Urząd Municypalny miasta Ślesina
        XVII Urząd Municypalny miasta Żuromin
        XVIII Akta dotyczące procesu ks. Konstantego Dembka
        XIX Akta kurii diecezjalnej częstochowskiej
        XX Akta dekanatu Ołobok
        XXI Instrukcje zawodowe
        XXII Ukazy carskie
        XXIII Rozporządzenia Fryderyka Wilhelma
        XIV Akta prezydenta miasta Włocławka
        XXV Akta parafii Żychlin
        XXVI Akta dotyczące przemówień
        XXVII Akta dotyczące dóbr ziemskich
        XXVIII Archiwum rodziny Męcińskich