AKTA RÓŻNE

     Ten zespół został zapewne utworzony przez przypadek. Tak uporządkował to jeszcze zasłużony dla Archiwum Diecezjalnego we Włocławku ksiądz Stanisław Librowski. Właściwie należałoby go rozdzielić pomiędzy różne inne zespoły według proweniencji. Nastręcza to jednak poważne kłopoty. Należałoby zmienić kolejność zapisu w wielu zespołach. Dlatego postanowiono zachować to jako zespół szczególny, nadając mu nieco sztuczny i mało mówiący tytuł. W przyszłości w trakcie przeorganizowywania Archiwum będzie można naprawić tę niedogodność.