PRACE DYPLOMOWE

     Są to prace dyplomowe dotyczące ogólnie pojętej historii diecezji włocławskiej (rozpoczynają się od 1918 r. – zespół wciąż uzupełniany o nowe pozycje).