ALBUMY

    Są to albumy ze spuścizny po bp. Karolu M. Radońskim, bp. Antonim Pawłowskim, bp. Janie Zarębie, bp. Franciszku Korszyńskim i ks. inf. Apolinarym Leśniewskim. Jest także wiele innych albumów i fotografii, których spis znajduje się w Archiwum.