KOPIARIUSZE

    W zasobie archiwum znajduje się kilka kopiariuszy, które ostatnio zostały opracowane i otrzymały sporządzone regesty dokumentów tam się znajdujących. Dalekosiężnym celem (ale czy możliwym w obecnych warunkach do spełnienia?) jest zebranie wszelkich dokumentów, których odpisy rozsiane są po licznych księgach. Nad kopiariuszami pracował ostatnio ks. Stanisław Librowski.
    W tej chwili w archiwum znajduje się 10 kopiariuszy, chociaż w ich opracowaniu dodano jeszcze jeden kopiariusz włocławski, kopiariusz 2, tyle że oryginał różnymi kolejami losu znalazł się obecnie w zbiorach Ossolineum pod sygnaturą 5209/II. W archiwum włocławskim znajduje się mikrofilm.