AKTA SZKÓŁ

    W Archiwum Diecezjalnym we Włocławku są trzy zespoły odnoszące się do szkół. Najpierw jest to zespół akt Seminarium Duchownego we Włocławku, a następnie Liceum św. Piusa X, czyli dawne Niższe Seminarium Duchowne, a wreszcie Gimnazjum Imienia Jana Długosza.
    Układ akt zachowano taki, jaki od dawna był stosowany. Ponieważ akta seminarium ułożone były w dwóch seriach, seria 1 dotyczy dawnych dziejów, seria zaś 2 dotyczy czasów późniejszych, także okresu powojennego, ale nie tylko, a każda rozpoczynająca się od liczby jeden, teraz dano układ kolejny, z tym, że począwszy od numeru 28 dawano w nawiasie dawny numer porządkowy.
    Należy tu przypomnieć, że tych instytucji dotyczą także akta z okresu powojennego, które znajdują się w zespole akt Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Tam też znajduje się ich wykaz.