AKTA BRACTW I STOWARZYSZEŃ
DIECEZJI KUJAWSKO KALISKIEJ I WŁOCŁAWSKIEJ

    Podczas przeprowadzonej w 1978 r. przez ks. Witolda Kujawskiego akcji koncentracji akt z archiwów parafialnych do Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, znajdowano wśród nich akta dotyczące działających dawniej bractw i stowarzyszeń. Znajdują się te materiały w aktach poszczególnych parafii w zespole „Akta parafii”, ale utworzono także wirtualny zespół „Akta bractw i stowarzyszeń”, celem łatwiejszego odszukania potrzebnych rzeczy. Spis ten znajduje się w Archiwum, gdzie można z niego skorzystać.