AKTA PARAFIALNE

    Są to przede wszystkim księgi metrykalne (chrztów, małżeństw, zgonów), najbardziej poszukiwane przez genealogów. Są one skatalogowane (katalog kartkowy w Archiwum) i zmikrofilmowane.
    W wielu parafiach zachowały się tzw. dowody do akt małżeńskich, które stanowią drugą część akt przywiezionych z parafii. Tak jak dzisiaj gromadzi się dokumentację przy spisywaniu protokołu kanonicznego badania narzeczonych, tak też czyniono dawniej.
    Znajdują się tam głównie metryki nupturientów, niekiedy dyspensy od przeszkód kanonicznych, czy od głoszenia zapowiedzi. Bez wątpienia jest to niekiedy uzupełnienie ksiąg metryk, ponieważ zdarza się, że same księgi metryk zaginęły, a metryki poszczególnych osób, w urzędowych odpisach przetrwały. W jeszcze większym stopniu uzupełniają one księgi metryk zaślubionych, ponieważ późniejszy akt małżeństwa jest poprzedzony zebraniem potrzebnych dokumentów.
    Niestety niewiele jest parafii, które mają większą ilość owych „dowodów”. W praktyce parafialnej często nie zwracano na nie uwagi i po upływie wielu lat prawdopodobnie po prostu niszczono. To dlatego tak wiele parafii nie ma zachowanych owych „dowodów”. Zwrócono na nie uwagę, gdy w 1978 r. Archiwum Diecezjalne we Włocławku prowadziło z upoważnienia biskupa Jana Zeręby akcję koncentracji akt. Okazało się, że w praktyce parafialnej najczęściej nie zwracano na nie większej uwagi. Może i nie są najważniejsze, ale teraz z uwagi na wiek zachowanych materiałów zasługują na ułożenie i otoczenie opieką.
    W niektórych przypadkach znalazły się tu też protokóły kanonicznego badania narzeczonych, już okresu po wydaniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.