AKTA DEKANALNE Z OKRESU DIECEZJI KUJAWSKO-KALISKIEJ

        Kilkaset poszytów, które zostały nazwane „Aktami dekanalnymi”, pochodzi najprawdopodobniej z akt Konsystorza Generalnego we Włocławku z czasów diecezji kujawsko-kaliskiej. Ocalały one z pożaru Kurii w roku 1920. Zdają się świadczyć o tym ślady spalenizny na niektórych z nich. Należały do zespołu akt Konsystorza Generalnego Włocławskiego, stąd ich dotychczasowe sygnatury były bardzo skomplikowane (ADWł., ABKKal., AKGWł., Dek. Nr…).
        Ich treść jest różnorodna: od wykazów tabelarycznych dekanatów, poprzez sprawozdania z wizytacji dziekańskich parafii, po opinie o stanie moralnym ówczesnego duchowieństwa. Zachowała się tylko część tego rodzaju akt, a zapewne każda parafia posiadała sporządzony tego rodzaju wykaz tabelaryczny uposażenia, a ponadto, jak widać na przykładzie dekanatu stawiszyńskiego, każdy dekanat powinien posiadać zestawienie tabelaryczne, ujmujące całość dekanatu. W materiałach tych też są niekiedy zawarte krótkie wiadomości o dziejach poszczególnych parafii, a także szereg innych ciekawych informacji o stanie opisywanych placówek duszpasterskich.

    Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej obejmują następujące dekanaty (w kolejności alfabetycznej):
        - błaszkowski
        - brzeski
        - brzeźnicki
        - częstochowski
        - izbicki
        - kaliski
        - kolski
        - koniński
        - kowalski
        - koźmiński
        - lipnowski
        - lutomierski
        - nieszawski
        - piotrkowski
        - radomsko-brzeźnicki
        - radziejowski
        - sieradzki
        - słupecki
        - służewski
        - sompoleński
        - stawiszyński
        - stawski
        - szadkowski
        - tuliszkowski
        - turecki
        - tuszyński
        - uniejowski
        - warcki
        - wieluński
        - włocławski.