AKTA KURII DIECEZJANEJ WŁOCŁAWSKIEJ-OGÓLNE

    Nowa diecezja, z urzędową nazwą „Diecezja włocławska”, weszła w swoją działalność już ze zreformowanymi przez nowy Kodeks Prawa Kanonicznego urzędami centralnymi, a mianowicie z Kurią Diecezjalną dla spraw administracyjnych i Sądem Kościelnym dla spraw sądowych. Stąd dwa zasadnicze zespoły akt, a mianowicie akta Kurii Diecezjalnej i akta Sadu Kościelnego. Rozpoczynają się one często już od 1818 r., czyli obejmują schyłkowe lata diecezji kujawsko-kaliskiej.
    Archiwum Kurii Diecezjalnej we Włocławku, stosownie do upływu lat i okoliczności, przekazuje do Archiwum Diecezjalnego we Włocławku jako ostatecznie przechowującego coraz to nowe akta. Sprawia to pewną trudność przy układaniu, a także przy nadawaniu sygnatur aktom przybyłym do zespołu. Zespoły te są bowiem ciągle żywe – czyli kancelarie, w których akta powstają, ciągle funkcjonują. Ze względów praktycznych uznano, że najlepszym wyjściem będzie tworzenie podsekcji w ramach danej serii akt zespołu Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Odnosi się to tak do akt ogólnych, jak i do akt poszczególnych parafii, czy akt personalnych lub zakonnych.
    Ciągle nie jest uregulowana sprawa: po jakim czasie mają być przekazywane akta, zwłaszcza parafii, ponieważ te z okresu powojennego często są już poszukiwane.