AKTA KONSYSTORZA FORALNEGO KALISKIEGO-MATERIAŁY Z WŁOCŁAWKA

    Kiedy biskup Aleksander Bereśniewicz dokonał zmian podziału diecezji na oficjałaty, znosząc Konsystorz Generalny Kaliski i Konsystorz Foralny Piotrkowski, pozostawiając jedynie Konsystorz Generalny Włocławski dla całej diecezji, był nakaz przeniesienia akt z Kalisza i Piotrkowa do Włocławka. Polecenie to na szczęście tylko częściowo zostało wykonane. Z tego, co znalazło się we Włocławku, większość akt została zniszczona w nieszczęsnym 1920 r. Pozostała jedynie „garstka” akt, nosząca zresztą ślady uszkodzeń. Ta niewielka część pozostałych akt tego Konsystorza została skatalogowana jako Akta Konsystorza Generalnego Kaliskiego – materiały z Włocławka.