AKTA KONSYSTORZA GENERALNEGO WŁOCŁAWSKIEGO
AKTA PERSONALNE DIECEZJI KUJAWSKO-KALISKIEJ

    Nie ma możliwości zebrania akt personalnych, w formie osobnych jednostek, z poprzedniego okresu diecezji włocławskiej, a więc z czasów 1123-1818. Jednakże możemy zdobyć wiele wiadomości do biografii kapłanów tej diecezji z zachowanych różnych ksiąg archiwalnych, zwłaszcza z protokółów wizytacji kanonicznych tej parafii. Nazwiska tych kapłanów są notowane w opracowanych repertoriach ksiąg wizytacyjnych.
    Akta te pochodzą częściowo z zasobu akt Konsystorza Generalnego Kaliskiego, częściowo zaś z zasobu akt Konsystorza Generalnego Włocławskiego, a nawet Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego, diecezji kujawsko-kaliskiej. Na kartach katalogowych została wyłuszczona proweniencja poszczególnych poszytów akt oraz daty krańcowe akt. Nie zawsze można było ustalić daty urodzenia czy śmierci, stąd w miejsce daty wstawiono znak zapytania. W tym czasie w diecezji pracowało także wielu zakonników, dlatego przy ich aktach w nawiasie podano z jakiego zakonu się wywodzili.
    Próbując podać przynajmniej krótką ocenę tej serii akt, należy stwierdzić, że w większości wypadków są to tylko fragmentaryczne wiadomości, niekiedy tylko pojedyncze fakty, ale wobec braku akt dziewiętnastowiecznych, spowodowanych pożarem z 1920 r., stanowią one nieraz nieocenione źródło nie tylko do badania stanu duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej, ale jej dziejów w ogóle. Na kartach katalogowych są niekiedy zapisane charakterystyczne uwagi o zawartości teczki. Należy tu zauważyć, iż w niektórych aktach dekanalnych znajdują się krótkie biogramy kapłanów z danego dekanatu, które mogłyby znakomicie uzupełnić braki biogramów, czy istniejące poszerzyć.
    Jest to pokaźna ilość nazwisk, obejmująca bez mała 700 osób. Akta te otrzymały właściwie jako sygnaturę kolejną liczbę, która aktualnie jeszcze nie jest wstawiona na poszytach. Ważniejsze jest jednak nazwisko. /font>